top of page

Глава 3. Излъчвайки привличане

Установили сте, че индивидуалният ум може да взаимодейства с Универсалния Ум и че резултатът от това взаимодействие е причина и следствие. Следователно мисълта е причината, а вашите житейски преживявания са резултатът.

Така че можете да видите важността от премахването на всяка склонност, която може да имате да се оплаквате от условията на живота си - каквито са били или каквито са - защото само вие можете да ги промените и да ги направите такива, каквито бихте искали да бъдат.

За да направите това, просто се фокусирайте върху умствените ресурси, винаги по ваша команда, от които идва цялата реална и трайна сила.

Продължете с тази практика, докато не осъзнаете факта, че не може да има провал в постигането, на която и да е цел в живота, която е хармонична с Универсалното - стига да разберете силата си и да сте постоянни в намерението си.

Трябва да е така, защото силите, генерирани от нашето мислене, са винаги готови да подкрепят нашата целенасочена воля. Те винаги кристализират мисълта и желанието в действия, събития и условия.

Въпреки че в ранните етапи на всяка практика, всяко действие е резултат от съзнателна мисъл, повтарящите се действия стават привични и автоматични. Така че, докато продължаваме с тази практика, мисълта, която контролира всяко действие и функция, преминава в сферата на несъзнаваното. И е от съществено значение тези мисли и действия да станат автоматични или несъзнателни, така че съзнателният ум да може да се занимава с други въпроси. Тогава тези нови действия от своя страна ще станат привични, след това автоматични, след това несъзнавани, така че съзнателният ум отново да се освободи от тези неща и да продължи към други дейности. Когато осъзнаете това, вие ще намерите източник на сила за управление на всяка ситуация в живота.

Анатомията на мисъл и чувството

Взаимодействието на съзнателния и несъзнателния ум изисква подобно взаимодействие между съответните нервни системи. Съдията Томас Троуърд (11) посочи много красивия метод, при който това взаимодействие е ефективно. Той казва:

"Церебро-гръбначната система е органът на съзнателния ум, а симпатиковата (нервната система) е органът на несъзнатия ум.  Церебро-гръбнакът е каналът, по който получаваме съзнателно възприятие от физическите сетива и упражняваме контрол върху движенията на тялото. Тази нервна система има своя център в мозъка.

 

Симпатиковата нервна система има своя център - сноп от нервни клетки - в задната част на стомаха, известен като слънчев сплит. Той канализира несъзнаваната умствена дейност, която поддържа жизнените функции на тялото. Двете системи са свързани през блуждаещия нерв, който преминава от мозъчната област през гърлото, изпращайки клонове към сърцето и белите дробове и накрая преминавайки през диафрагмата, където губи външното си покритие и се идентифицира с нервите на симпатиковата система, превръщайки тялото физически в „едно цяло“."

(11) Томас Троуърд е британски съдия в Индия в началото на деветнадесети и двадесети век. Той се оттегля на Британските острови и представя силно кохерентна теория за приложна метафизика, най-ясно изложена в книгата, наречена „Единбургските лекции“. Неговата работа оказва дълбоко влияние, както върху Ърнест Холмс, така и върху Емет Фокс, известни философи по религия.
* Вагус нерв (блуждаещ нерв)
vagus nerve3.jpg
vagus nerve2.jpg

Всяка мисъл или идея, получена от сетивата, се подлага на разсъждение в мозъчната кора на мозъка, която е органът на съзнателния ум. Когато съзнателният, обективен ум се убеди, че мисълта е вярна, той я изпраща до нервния център в слънчевия сплит или „мозъка“ на субективния ум, за да бъде превърната в наша плът и преведена в света като реалност . До този момент мисълта вече не е податлива на каквато и да е форма на разсъждения или аргументи. Несъзнателният ум не може да спори; той само действа. Той приема заключенията на обективния ум като окончателни.

Този център в слънчевия сплит е се нарича „слънцето“ на тялото (солар означава „на слънцето“), защото е разпределителният център на енергията, която тялото непрекъснато генерира. Тази енергия е напълно реална енергия, като се разпределя от истински нерви по всички части на тялото и това „слънце“ е напълно истинско слънце, излъчващо енергия в „атмосферата“, която обгръща тялото. (12)

(12) В източните бойни изкуства тази точка се нарича „Чи“ точка. В тибетската йога се нарича це бум - място, където вътрешната енергия, Чи, или Прана на санскрит, се съхранява и разпространява през тялото чрез сложната система от енергийни канали или нади, използвани от акупунктура специалисти.

Ако излъчването от този център е достатъчно силно у някого, толкова че останалите да могат да го почувстват, ние наричаме този човек „харизматичен“ и казваме, че той има „личен магнетизъм“. Такива хора могат да притежават огромна сила за добрина. Самото присъствие на такива мъже или жени често може да допринесе за утеха на размирните умове около тях.

Когато слънчевият сплит работи и излъчва живот, енергия и жизненост към всяка част от телото ни, усещанията са приятни, тялото е изпълнено със здраве и всеки, който срещнем, изпитва приятно усещане.

Ако има някакво прекъсване на това излъчване, усещанията са неприятни, защото притокът на живот и енергия към дадена част на тялото е спрян. Това е причината за всяко човешко заболяване - физическо, психическо или заболяване, причинено околната среда. Физическо заболяване се проявява, защото „слънцето“ на тялото вече не генерира достатъчно енергия, за да съживи дадена част на тялото; психично заболяване, защото съзнателният ум зависи от несъзнателния ум за жизнеността, необходима за поддържане на неговата мисъл и вече не я получава; и заболяване, причинено от околната среда, защото връзката между несъзнателния ум и Универсалния разум се прекъсва.

Слънчевият сплит е точката, в която частта се среща с цялото, където крайното става Безкрайно, където несъздаденото се създава, Универсалното се индивидуализира и невидимото става видимо. Това е точката, в която се появява животът и няма ограничение за количеството живот, което човек може да генерира от този слънчев център. Този енергиен център е всемогъщ, тъй като, като точка на контакт с безкраен живот и интелигентност, той може да постигне каквото е насочено да постигне.

Това е силата на съзнателния ум: несъзнателният ум може и ще изпълнява такива планове и идеи, които могат да му бъдат наложени от съзнателния ум. И тъй като съзнателната мисъл контролира този слънчев център, от който тече животът и енергията на цялото тяло, качеството, характерът и естеството на мислите в нашия съзнателен ум определят качеството, характера и естеството на енергията, която слънчевият сплит излъчва . От това следва, че съзнателната мисъл определя и естеството на преживяванията, които са резултат от взаимодействието на този център с Универсалното (Вселената/ Бог).

Оставяйки светлината ни да грее

Имайки предвид всичко това, става ясно, че колкото повече енергия можем да излъчваме, толкова по-скоро ще можем да трансформираме нежеланите обстоятелства в източници на удоволствие и блага; всичко, което трябва да направим, е "да оставим светлината ни да свети".

Тогава въпросът е как да оставим тази светлина да свети, как да генерираме тази енергия. Ето някои насоки:

 • Приятната мисъл разширява слънчевия сплит; неприятната го свива

 • Несъпротивителната мисъл разширява слънчевия сплит; съпротивителната го свива

 • Мислите за смелост, сила, увереност и надежда произвеждат съответно състояние (на духа)

 

Но смъртният враг на слънчевия сплит е страхът, който трябва да бъде елиминиран, преди да има възможност за позволяване на каквато и да е светлина да свети. Този враг трябва да бъде прогонен завинаги, защото облакът скрива слънцето, причинявайки вечен мрак. Това е собственият дявол, който кара хората да избягват миналото, настоящето и бъдещето; себе си, приятели си и враговете си; всичко и всички. (13)

(13) Редица тълкуватели на Библията, включително Емет Фокс, Чарлз Филмор и Ърнест Холмс, предполагат, че именно това се има предвид, когато Исус казва „Остани зад мен, Сатана“ в отговор страха на Петър във връзка с последното пътуване на Исус до Йерусалим (Матей 16:23).

Когато установите, че наистина сте едно с Безкрайната сила и можете съзнателно да осъзнаете тази сила чрез практическа демонстрация на способността си да преодолеете всяко неблагоприятно състояние със силата на вашата мисъл, няма от какво да се страхувате. Страхът ще бъде унищожен и вие ще влезете във владение на първородството си. Когато страхът е напълно унищожен, светлина ви грее, облаците се разпръскват и вие намирате източника на сила, енергия и живот.

Нашето отношение към живота определя преживяванията, които ни се случват. Ако не очакваме нищо, няма да получим нищо; ако изискваме много, ще получим още повече. Светът е труден само когато не успяваме да се утвърдим. Критиката по света е горчива само за онези, които не могат да направят място за идеи си - и страхът от тази критика кара много идеи да не успеят да видят бял свят.

Но хората, които знаят, че имат радиален слънчев сплит, не биха се страхували от критика или нещо друго; те ще бъдат твърде заети да излъчват смелост, увереност и сила. Те ще предусещат успеха чрез тази мисловна нагласа. Те ще счупят бариерите на парчета и ще прескочат пропастта на съмненията и колебанията, които страхът е поставил на пътя им. Знанието за способността ни съзнателно да излъчваме здраве, сила и хармония ще ни доведе до осъзнаването, че няма от какво да се страхуваме, защото сме в контакт с Безкрайната сила.

Прилагане на Принципа

Познание може да бъде получено само чрез прилагане на информация. Ние се учим като правим, точно както спортистът става силен чрез практика.

Тъй като следващото твърдение е изключително важно, то ще бъде представено по няколко начина, така че няма как да не разберете пълната му значимост. Ако сте религиозно настроени, можете да оставите вашата светлина да свети. Ако умът ви се увлича по физическата наука, можете да събудите слънчевия си сплит; или, ако предпочитате строго научната интерпретация, можете да впечатлите несъзнателния си ум.

Вече научихте, че несъзнаваното е интелигентно и че е креативно и отзивчиво към волята на съзнателния ум. Какъв е тогава най-естественият начин да постигнете желаното?

Концентрирайте се върху обекта на вашето желание.

 

Докато се концентрирате, запечатайте мисълта си в несъзнателния ум. Това не е единственият начин, но е простр ефективен, и най-пряк, така че това е начинът да постигнете най-добри резултати. Всъщност този метод дава толкова необикновени резултати, че много хора смятат, че са свидетели на чудо. Това е методът, чрез който всеки велик изобретател, всеки велик финансист, всеки велик държавник е успял да превърне финната и невидима енергия или сила на желанието, вярата и увереността в конкретни факти в обективния свят.

Защо това работи? Несъзнателният ум е част от Вселенския разум. Универсалният разум е творческият принцип на Вселената; една част трябва да бъде същата по вид и качество като цялата. Това означава, че тази творческа сила е абсолютно неограничена; тя не е обвързана с никакъв модел и следователно няма предишен съществуващ модел, по който да се прилага конструктивния й принцип. Тъй като несъзнателният ум е отговорен за съзнателните ни разсъждения и воля, неограничената творческа сила на Универсалния разум е под контрола на съзнателния ум на всеки човек.

Когато прилагате този принцип в следващите упражнения, не забравяйте, че не е нужно да разбирате как несъзнаваното ще доведе до желаните от вас резултати. Крайното не може да информира Безкрайното. Трябва просто да кажете какво желаете, а не как да го получите.

Вие сте каналът, по който недиференцираното се разграничава и това разграничение се постига чрез присвояване на същността на Вселената. Нужно е само разпознаете/ приемете, за да задействате каузи, които ще доведат до резултати в съответствие с желанието ви. Това се постига, защото Вселената може да действа само чрез човека, а човека може да действа само чрез Вселената; те са едно цяло.

За упражнението си в този урок ще отидете още една стъпка по-напред:

 1. Седнете в същата стая, на същия стол и в същата позиция.

 2. Бъдете напълно неподвижни и възпрепятствайте всякакви мисли, доколкото ви е възможно, както и преди.

 3. Сега се отпуснете, оставете мускулите да се възвърнат в нормалното си състояние; това ще премахне всякакъв натиск от нервите и ще елиминира напрежението, което толкова често води до физическо изтощение. Физическата релаксация е доброволно упражнение на волята и ще се разбере че това упражнение има голяма стойност, тъй като дава възможност на кръвта да циркулира свободно към и от мозъка и тялото. (14)

(14) Има много ръководства за релаксиране на тялото, но основният процес е да започнете от пръстите на краката и умишлено да стягате и отпускате мускулите. След това се фокусирайте върху мускулите на краката и направете същото, след това върху прасците, бедрата и така по целия път до лицето - челото, челюстта и очните мускули. Понякога помага да се използва CD или запис на касета, които да водят процеса. "Релаксационният отговор" на д-р Хърбърт Бенсън е отличен пример.

Напрежението води до психична тревога и ненормална умствена дейност; то поражда безпокойство, грижа, страх и нервност. Следователно релаксацията е абсолютна необходимост, за да се позволи на умствените способности да упражняват най-голямата свобода. Направете това упражнение възможно най-задълбочено и пълно; мислено си представете, че отпускате всеки мускул и нерв, докато не се почувствате тихи, спокойни и в мир със себе си и света. Тогава слънчевият сплит ще бъде готов за работа и ще бъдете изненадани от резултатите.

Обобщение

 1. Церебро-гръбначната система на мозъка е органът на съзнателния ум.

 2. Симпатиковата система на нервите е органът на несъзнателния ум, в който слънчевият сплит е центърът.

 3. Слънчевият сплит е централната точка на разпределение на енергията, която тялото постоянно генерира и излъчва в околната среда.

 4. Тази енергия може да се контролира и насочва от съзнателната мисъл.

 5. Събуждаме слънчевия сплит, като насочим мислите си върху състоянието, което искаме да видим, проявено в живота ни.

 6. Това разпределение на енергията може да бъде прекъснато от резистентни, критични или противоречиви мисли, но особено от страха.

 7. Всяко заболяване, от което е засегната човешката раса, е резултат от такова прекъсване на разпределението на енергията.

 8. Страхът може да бъде напълно елиминиран чрез разбиране и разпознаване на първоизточника.

 9. Универсалният разум е творческият принцип на Вселената, с безкрайна сила и интелигентност. Тъй като нашият несъзнателен ум е част от Вселената и се контролира от нашия съзнателен ум, ние имаме достъп до безкрайна сила чрез нашата съзнателна мисъл.

Аз съм изпълнена с мир и хармония. Аз чувствам лекота и спокойствие.

Аз съм в контакт с Безкрайната сила.

Умът ми е свързан с неограничената творческа сила на Универсалния ум.

Само аз мога да променя условията на моя живота и да ги направя такива, каквито искам да бъдат.

Аз се освобождавам от всеки неуспех при изпълнението на целите си, които са в хармония с Вселената.

Моите мисли са източникът на сила, която управлява всяко възможно действие, събитие или състояние в живота ми.

Всичките ми положителни мисли се трансформират в слънчевия ми сплит, излъчвайки светлина, енергия и жизненост.

Светлината ми излъчва моите приятни и несъпротивляващи се мисли на смелост, сила и увереност.

Аз съм смела.
Аз съм силна.
Аз съм уверена.


Аз съм едно с Безкрайната сила.

Аз излъчвам светлина, любов, здраве, сила и хармония чрез моя слънчев сплит.

Аз съм едно с Вселената и Вселената е едно с мен.

bottom of page